Telefon: +386 5 7318 800
 

Interesne dejavnosti

NAZIV DEJAVNOSTI RAZRED MENTOR URNIK
Športni krožek 1. do 3.r. Milojka Uršič sre. 6. ura
Likovni krožek 2. do 5. r. Andreja Tobec pon. 6. ura
Dramski krožek 1. do 5. r. Nataša Adam čet. predura
Pevski zbor 1. do 5. r. Ada Škamperle

pon., tor., sred. predura

pet. 6. ura

Italijanščina 1. do 3. r. Alma Volk

1. + 2. pon. 5. ura

3.r. pet. 5. ura

Bralna značka 1. do 5. r. razredničarke po dogovoru
Angleška bralna značka 4.   in 5. r. Petra Fabjan tor. 7. ura

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijanščine, so za učence brezplačne. Italijanščino od 1. do 6. razreda delno financira občina Divača, ostalo sofinancirajo starši.

Učencem priporočamo tudi vključevanje v izvenšolske dejavnosti, ki so organizirane v tem okolju: glasbena šola, košarka, gasilci, Plesno društvo Srebrna…