Telefon: +386 5 7318 800
 

Interesne dejavnosti

NAZIV DEJAVNOSTI RAZRED MENTOR URNIK
Športni krožek 1. do 5.r. Andreja Perhavec Čok ,  ura
Likovni krožek 1. do 5. r. Katja Kovačič ,  ura
Dramski krožek 1. do 5. r. Jožica Ivančič ,  ura
Pevski zbor 1. do 5. r. Ada Škamperle ,  ura
Italijanščina 1. do 3. r. Alma Volk ,  ura
Bralna značka 1. do 5. r. razredničarki po dogovoru
Ustvarjalne delavnice 2. do 5. r. Barbara Skalec Volk ,  ura
Angleška bralna značka 4. in 5. r. Ester Satmari po dogovoru

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijanščine, so za učence brezplačne. Italijanščino od 1. do 6. razreda delno financira občina Divača, ostalo sofinancirajo starši.

Učencem priporočamo tudi vključevanje v izvenšolske dejavnosti, ki so organizirane v tem okolju: glasbena šola, balet, atletika, košarka, rokomet, nogomet, plezalna sekcija, taborniki, karate, mažoretke, gibalna abeceda, gasilci, Plesno društvo Srebrna, TKŠD Urbanščica…