Telefon: +386 5 7318 800
 

Za starše

Skupne govorile ure

so praviloma vsak drugi četrtek v mesecu od 16.30 – 17.30 ure. Datumi skupnih govorilnih ur so v spodnji tabeli:

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
7. september 6. februar
12. oktober 8. marec
9. november 12. april
14. december 10. maj
11. januar

Individualne govorilne ure

posameznih strokovnih delavcev so v spodnji tabeli:

Razred Učitelj Govorilne ure
1., 2. in 3.

Andreja P. Čok,

Katja Kovačič

4. in 5. Jožica Ivančič