Telefon: +386 5 7318 800
 

Interesne dejavnosti

NAZIV KROŽKA MENTOR RAZR. URNIK
PRAVLJIČNI Nela Subič 1.
LUTKOVNI Tatjana Živec 2.
LIKOVNI Vesna Pečar 1. in 2.
ŠOLSKI VRT – GOSPODINJSKI Barbara Jazbec 3.–5.
ŠPORTNI Danijel Malnar 1.  
ŠPORTNI Borut Sila 2. in 3.  
ITALIJANŠČINA Alma Volk 1.–3.
PEVSKI ZBOR Ada Škamperle 1.–5.  
BRALNA ZNAČKA razredničarke 1.–5.
RAČUNALNIŠKI-MATEMATIČNI Monika Rebec 2. in 3.
MATEMATIČNE DELAVNICE Monika Rebec 3. in 5.
PLESNI- folklora Bernarda Rebec 2. in 3.
OBLIKOVNI Tanja Mljač 3.–5.
DRAMSKI Uršič Lidija,
Petra Fabjan
2.- 5.
NARAVOSLOVNE DELAVNICE Danila Grželj 4. in 5.
KOLESARSKI Danijel Malnar 5.
KAMNOSEŠKI Danila Grželj 4.–6.
KOREKTIVNI Danijel Malnar 1.–6.
TURISTIČNI Lucija P. Mahorčič 4. in 5.
ANG. BRALNA ZNAČKA Ester Satmari                 Janja  Černe 4.–9.
DRAMSKO – MEDIJSKI Vilma Kres 6.–9.
KOŠARKA – dečki Borut Sila 6.–9.
NOGOMET – dekleta Danijel Malnar 6.–9.
NARAVOSLOVNI KROŽEK Mirjam Trampuž 6.–7.
PEVSKI ZBOR Ada Škamperle 6.–9.
LOGIKA Janja Bric Pečar 5. in 6.
UČNE DELAVNICE Anja Abram 7.–9.
KREATIVNO PISANJE Suzana Kavčič 6.–9.
ZGODOVINSKO-GEOGRAFSKI Vesna Marjanovič 7.–9.
FIZIKALNA DELAVNICA Janja Bric Pečar 8. in 9.
BRALNA ZNAČKA Boris Mahnič
Vilma  Kres
6.–9.
RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA Lucija P.  Mahorčič 7.–9.
STRELSKI zunanji sodelavec 5.–9.
JAMARSKI Borut Lozej – zunanji sodelavec 5.–7.