Telefon: +386 5 7318 800
 

Projekti

V šolskem letu 2017/18 bomo sodelovali v naslednjih projektih:

 • Projekt IVJZ – Zdrava šola, kjer se bomo vključili v širši evropski projekt in se usmerili na temo »Razgibajmo sebe in svoj kraj«
 • Projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z MIZŠ in s Policijsko postajo Sežana Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, Varno na kolesu, Kolesarčki
 • Projekt Zavoda RS za šolstvo: »Matematično-naravoslovne poti«
 • Aktivnosti ob pripravi in izvedbi 28. otroškega parlamenta
 • Spodbujajmo nekajenje – republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda
 • Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, in 5. razreda
 • Sodelovanje z Osnovno šolo Podčetrtek in San Canzian v sklopu medobčinskega sodelovanja občin
 • Za mladost brez drog v sodelovanju z občino Divača in Zavodom Pelikan Karitas
 • Simbioza: računalniško opismenjevanje, prostovoljstvo
 • Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje
 • Projekt: KuhnaPaTo – lokalna kulinarika z novimi kuharskimi mojstrovinami

 

MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME

Naša šola je vključena v Mrežo Parka Škocjanskih jam (s podpisom pristopne izjave 23. 5. 2003). V tem okviru bomo izvajali naslednje  raziskovalne naloge in projekte:

 • projekt  CLIMAPARKS (zbiranje meteoroloških podatkov)
 • nočno opazovanje metuljev
 • popis divjih orhidej
 • osmi kongres mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras
 • raziskovalna naloga ob dnevu žena – Moda skozi čas
 • skupne aktivnosti z Mežo šol Biosfernega območja arhipelag jezera Vanern in gora Kinnekulle, Švedska (globalni cilji za trajnostni razvoj)
 • spoznajmo netopirje
 • obletnica Meže šol

 

ZDRAVA ŠOLA

V šolskem letu 2017/18 bomo v projektno nalogo Razgibajmo sebe in naš kraj strnili vsebine ­­­­­­­­zdravega načina preživljanja prostega časa z opozarjanjem  na telesno dejavnost in navajanjem na športni življenjski slog. Gibanje je pomemben sopotnik človekovega življenja, je sestavni del kakovosti življenja sodobnega človeka,  zato je potrebno otroke, mladostnike in odrasle navajati na športno-rekreativne dejavnosti in hkrati spodbujati njihov socialni in duhovni razvoj ter njihova pozitivna čustva.