Telefon: +386 5 7318 800
 

Stiki z učitelji

Za potrebe dela na daljavo objavljamo e-naslove učiteljev. Zaradi manjše možnosti zlorabe so naslovi objavljeni v priloženi datoteki.

e- NASLOVI UČITELJEV

Mesečne govorilne ure

Redne – mesečne govorilne ure so praviloma vsak drugi četrtek v mesecu med 16. 30 in 17.30 po naslednjem razporedu:

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
10. september 13. februar
10. oktober 12. marec
14. november 9. april
12. december 14. maj
9. januar

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki). Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše. Če razrednik ne prejme opravičila ob vrnitvi otroka v šolo, starše pozove, da do dogovorjenega roka to storijo, sicer šteje izostanke za neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

Tedenske (dopoldanske) govorilne ure

1. triletje

 RAZRED/ UČILNICA  ŠT. UČENCEV  UČITELJI / RAZREDNIKI  GOVORILNE URE

1. a

učiln. št. 13

17

Andreja Trobec

Tatjana Živec,

druga strokovna delavka

Četrtek, 11.20–12.05

Četrtek, 11.20–12.05

1. b

učiln. št. 15

16

Martina K. Tavčar

Tatjana Živec,

druga strokovna delavka

Četrtek, 11.20–12.05

Četrtek, 11.20–12.05

2. a

Vrtec Divača

14

Nela Subič

 

Ponedeljek,

11.20–12.05

2. b

učiln. št. 14

15

Barbara Jazbec

 

Ponedeljek,

9.40–10.25

3.

učiln. št. 16

21

Monika Frank

Nives Skuk

Ponedeljek,

10.30–11.15

2. triletje

RAZRED  ŠT. UČENCEV  UČITELJI / RAZREDNIKI  GOVORILNE URE

4. a

Stara šola

19 Lidija Uršič Sreda, 9.40–10.25

4. b

Stara šola

17 Jožica Ivančič

Ponedeljek,

8.35–9.20

5. a

učiln. št. 2

16 Mirjam Trampuž Sreda, 8.35–9.20

5. b

učiln. št. 17

16 Danila Grželj Torek, 8.35–9.20

6. a

učiln. št. 4

19 Martina Vrabec Petek, 8.35–-9.20

6. b

učiln. št. 6

19 Polona Šenkinc Četrtek, 8.35–9.20

6. c

učiln. št. 10

19 Alenka Tomazin Sreda, 8.35–9.20

3. triletje

RAZRED ŠT. UČENCEV UČITELJI PREDMET  GOVORILNE URE

7. a

učiln. št. 7

 

16 Lucija P. Mahorčič DKE, ZGO, IP (KL2) Sreda, 9.40–10.25

7. b

učiln. št. 11

 

18 Danijel Malnar ŠPO, IP (ŠSP, OŠP), NŠP, JUV Torek, 9.40–10.35

8. a

učiln. št. 3

 

23 Suzana Kavčič SLJ Sreda, 12.10–12.55

8. b

učiln. št. 5

 

23 Vilma Kres SLJ, knjižničarka Poned., 11.20–12.05

9. a

učiln. št. 8

14

 

Janja Černe TJA Petek, 10.30–11.15

9. b

Učil. št.

 

13 Tanja T. Benedejčič

IP (II 1, II2, II3)

IP (GKL)

Torek, 11.20–12.15

Lucija P. Mahorčič

 

ZGO, DKE, OPB Sreda, 9.40–10.25

Ester Satmari

Taja Tavčar

Anja Ferfila

TJA

TJA (1.–5.), IP (PLE)

TJA (1.–5.)

Sreda, 11.20–12.05

Poned., 10.30–11.15

Četrtek., 9.40–10.25

v Senožečah

Martina Vrabec

Barbara Rodica

NAR, BIO, KEM

BIO, KEM, OPB

Petek, 8.35–9.20

Torek, 10.30–11.15

Polona Šenkinc

Tilen Miklavec

MAT, FIZ

MAT, FIZ

Četrtek, 8.35–9.20

Četrtek., 9.40–10.25

Vesna Marjanovič ZGO, GEO Torek, 8.35–9.20
Anita Penko Maslo GUM Torek, 12.55–13.40
Vesna Marion LUM, IP (LS1, LS2, LS3) Sreda, 10.30–11.15
Emil Velikanje TIT, IP (OGU, ROM, OGL), računalničar Četrtek, 8.35–9.25
Borut Sila ŠPO, IP (ŠZZ), NŠP, JUV Petek, 10.30-11.15

Timea Gal

 

N2N, OPB
Barbara S. Volk DSP, psihologinja Torek, 12.10–12.55
Anja Abram DSP, defektolog. Torek, 11.20–12.05

* IP – (izbirni predmet)

Roditeljski sestanki

V vsakem oddelku bomo organizirali tri roditeljske sestanke.

  • Prvi sestanek bo 10. 9. 2019 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.
  • Drugi sestanek bo 10. 10. 2019 organiziran kot predavanje dr. Aleksandre Rožman na temo prepoznavanja in ukrepanja ob čustvenih stiskah otrok.
  • Tretji sestanek bo 14. 11. 2019 organiziran kot predavanje dr. Sebastjana Kristovića: »Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost?«
  • Četrti sestanek bo potekal po oddelkih oz. razredih, vsebinsko vezan na psihološke in razvojne značilnosti učencev oz. na teme v zvezi s šolo v naravi, karierno orientacijo …

Druge oblike sodelovanja

Staršem predlagamo, da se udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev.

Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.

(Skupno 1.710 obiskov, današnjih obiskov 1)