Telefon: +386 5 7318 800
 

Stiki z učitelji

Mesečne govorilne ure

Redne – mesečne govorilne ure so med 16. 30 in 17.30 po naslednjem razporedu:

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
7. september 6. februar
12. oktober 8. marec
9. november 12. april
14. december 10. maj
11. januar

V tem času so na šoli staršem in učencem za pogovor dosegljivi vsi učitelji. Starši naj se predhodno najavijo na mesečno govorilno uro.

Tedenske (dopoldanske) govorilne ure

1. triletje

Razred Učitelj Govorilne ure: dan, ura
1.

Monika Frank

Nives Skuk

Ponedeljek, 9.40 – 10.25

Ponedeljek, 9.40 – 10.25

2. a Nela Subič Ponedeljek, 8.35 – 9.20
2. b Barbara Jazbec Sreda, 11.20 – 12.05
3. Tanja Mljač Četrtek, 8.35 – 9.20
1. (PB) Bernarda Rebec Četrtek, 11.20 – 12.05
2. (PB) Tatjana Živec Sreda, 11.20 – 12.05
3. (PB) Vesna Pečar Sreda, 11.20 – 12.05

2. triletje

Razred Učitelj Govorilne ure
4. a Lidija Uršič Petek, 8.35 – 9.20
4. b Danila Grželj Ponedeljek, 10.30 – 11.15
5. Mirjam Trampuž Četrtek, 11.20 – 12.05
4.(PB) Lucija Prihavec Mahorčič Torek, 11.20 – 12.05

3. triletje

Razred Učitelj Govorilne ure
6. a Suzana Kavčič Petek, 10.30 – 11.15
6. b Vilma Kres Torek, 12.10-12.55
7. a Janja Černe Ponedeljek, 11.20 – 12.05
7. b Vesna Marjanovič Sreda, 8.35 – 9.20
8. Borut Sila Ponedeljek, 8.35 – 9.20
9. Janja Bric Pečar Četrtek, 9.40 – 10.25
Danijel Malnar Torek, 11.20 – 12.05
Ester Satmari Torek, 9.40 – 10.25
Zdenka Gerželj Torek, 10.30 – 11.15
Emil Velikanje Ponedeljek, , 9.40 – 10.25
Tanja Trebec Benedejčič Četrtek, 10.30 – 11.15
Karin Mezgec Sreda, 7.45 – 8.30
Anita Penko Maslo Torek, 13.10 – 13.55
Vesna Marion Sreda, 10.30 – 11.15
Anja Abram Četrtek, 10.30 – 11.15
Alma Volk Sreda, 11.20 – 12.05
Petra Fabian Sreda, 10.30 – 11.15
Barbara Skalec Volk Torek, 8.35 – 9.20

V primeru nesodelovanja staršev šolo bodo razredniki le-te pisno vabili na razgovore.

 

Roditeljski sestanki

V vsakem oddelku bomo organizirali tri roditeljske sestanke.

  • Prvi sestanek
    bo 7. 9. 2017 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.
  • Drugi sestanek
    sestanek bo 12. 10. 2017 organiziran kot predavanje: dr. Aleksander Zadel: Znanje je vrednota.
  • Tretji roditeljski
    bo februarja 2018, organiziran bo po oddelkih/razredih – po analizi učno-vzgojnih rezultatov po 1. ocenjevalnem obdobju bo sledila tema, vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na aktualne aktivnosti učencev v posameznih oddelkih.Po potrebi bo v posameznih oddelkih organiziran tudi 4. roditeljski sestanek.

Za organizacijo roditeljskih sestankov so zadolženi razredniki.

Druge oblike sodelovanja

Staršem predlagamo, da se udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev.

Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.