Telefon: +386 5 7318 800
 

Za starše

Skupne govorile ure

so praviloma vsak drugi četrtek v mesecu od 16.30 – 17.30 ure. Starši naj se predhodno najavijo na mesečno govorilno uro.

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
7. september 6. februar
12. oktober 8. marec
9. november 12. april
14. december 10. maj
11. januar

Individualne govorilne ure

posameznih strokovnih delavcev so v spodnji tabeli:

Razred Učitelj Govorilne ure
1. +2. r. Milojka Uršič
Ada Škamperle, druga strokovna delavka
OPB Martina Križman
 3.r. Andreja Trobec
4. + 5. r. Nataša Adam