Telefon: +386 5 7318 800
 

Stiki z učitelji

Za potrebe dela na daljavo objavljamo e- in ZOOM naslove učiteljev. Zaradi manjše možnosti zlorabe so naslovi objavljeni v priloženi datoteki.

ZOOM NASLOVI IN E-POŠTA

Mesečne govorilne ure

Popoldanske – mesečne govorilne ure bodo potekale v šoli med 16.30 in 17.30, praviloma vsak drugi  četrtek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici:

1. ocenjevalno obdobje2. ocenjevalno obdobje
10. september11. februar
8. oktober11. marec
12. november8. april
10. december13. maj
14. januar 

Izvajali jih bomo v času, ko bo ukrep omejitve vstopa staršev v šolo odpravljen.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki). Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše. Če razrednik ne prejme opravičila ob vrnitvi otroka v šolo, starše pozove, da do dogovorjenega roka to storijo, sicer šteje izostanke za neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

Tedenske (dopoldanske) govorilne ure

1. triletje

RAZREDŠTEVILO  UČENCEVUČITELJI/ RAZREDNIKIGOVORILNE URE
1. a učiln. št. 1317Andreja Trobec Tatjana Živec, druga strokovna delavkaTorek, 11.20- 12.05   Torek, 11.20- 12.05
1. b učiln. št. 1517Martina K. Tavčar Tatjana Živec, druga strokovna delavkaTorek, 11.20- 12.05   Torek, 11.20- 12.05
2. a Vrtec Divača17Nela Subič  Sreda, 11.20-12.05
2. b učiln. št. 1416Barbara Jazbec  Torek, 10.30-11.15
3. a učiln. št. 1615Jožica IvančičSreda, 8.35 -9.20
3.b učiln. št. 1716Monika Frank Nives SkukPoned., 9.40-10.25 Poned., 9.40-10.25
Skupaj98  

2. triletje

  RAZRED  ŠTEVILO  UČENCEV  UČITELJI/ RAZREDNIKI  GOVORILNE URE
4. Stara šola22Lidija UršičSreda, 9.40-10.25
5. a Stara šola19Danila GrželjČetrtek., 9.40-10.25
5. b učiln. št. 217Mirjam Trampuž Sreda, 8.35 – 6.20
6. a učiln. št. 825Ester SatmariSreda, 11.20-12.05
6. b učiln. št. 1126Emil VelikanjeTorek, 9.40 -10.25
Skupaj109  

3. triletje

  RAZRED    ŠTEVILO UČENCEV  UČITELJI  PREDMET  GOVORILNE URE
7. a učiln. št. 4  20Martina VrabecNAR, BIO, KEMSreda,12.10-12.55
7.b učiln. št. 6  20Polona ŠenkincMAT, FIZČetrtek,9.40-10.25
7. c učiln. št. 3  20Alenka TomazinSLJPoned., 9.40-10.25  
8. a učiln. št. 7  17Lucija Prihavec Mahorčič  DKE, ZGO, IP (KL2Sreda, 8.35-9.20
8. b učiln. št. 9  17Daniel MalnarŠPO, IP (ŠSP, OŠP), NŠP, JUVČetrtek, 8.35 -9.20
9. a učiln. št. 522  Suzana KavčičSLJČetrtek, 13.10-13.55
9. b Učil. št. 1023Janja ČerneTJAPetek, 9.40-10.25
Skupaj139   
  Vilma KresSLJTorek, 10.30-11.15
  Tanja T. BenedejčičIP (II 1, II2, II3) IP (GKL), DSPTorek, 8.35-9.20
  Alma VolkN2I, IDČetrtek, 12.10-12.55
  Lucija P. Mahorčič  ZGO, DKE, DSPSreda, 8.35-9.20
  Ester Satmari Taja Tavčar Anja FerfilaTJA TJA (1. – 5.), IP (PLE) TJA (1. – 5.)Sreda, 11.20-12.05 Poned., 10.30-11.15 Petek, 10.30-11.15 v Senožečah
    Martina Vrabec Barbara RodicaNAR, BIO, KEM BIO, KEM, GOS, IP (POK), OPBSreda,12.10-12.55 Petek, 8.35-9.20
  Polona Šenkinc Tilen MiklavecMAT, FIZ MAT, FIZČetrtek,9.40-10.25 Poned., 9.40-10.25
    Vesna MarjanovičZGO, GEO,Torek, 8.35-9.20
    Anita Penko MasloGUMPoned., 10.30-11.15  
    Vesna MarionLUM, IP (LS1, LS2,  LS3) 
  Emil VelikanjeTIT, IP (OGU, ROM, OGL), računalničarTorek, 9.40 -10.25
  Borut SilaŠPO, IP (ŠZZ), NŠP, JUVSreda, 10.30-11.15
  Timea Gal  N2N, OPBPoned., 10.30-11.15
  Barbara S. VolkDSP, psihologinjaPoned., 11.20 – 12.05
  Anja AbramDSP, defektolog.Četrtek, 12.10-12.55

* IP – (izbirni predmet)

Učitelji so v času tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonskih številkah:
1. do 3. razred:  05/ 731 88 06
4. razred, 5.a: 05/620 87 80 
5.b, 6. – 9. razred:  05/ 620 87 79

Roditeljski sestanki

V vsakem oddelku bomo organizirali tri roditeljske sestanke.

  • Prvi sestanek bo izveden po posameznih oddelkih med 15. 9. in

17. 9. 2020 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela. Potekal bo v matičnih učilnicah posameznih oddelkov po natančnem razporedu.

  • Drugi sestanek bo potekal po oddelkih oz. razredih, vsebinsko  vezan na psihološke in razvojne značilnosti učencev oz.  teme v zvezi s šolo v naravi, karierno orientacijo…
  • Predavanji za starše:
  • 15. 10. 2020:  Predavanje zakoncev Leonide in dr. Alberta Mrgole na temo  Trenutki, ki štejejo v vzgoji,   bo potekalo na daljavo preko povezave, ki bo staršem  posredovana preko E asistenta.
  • v  mesecu januarju bo predavanje strokovnega delavca društva Hospic  na temo Žalovanje otrok in mladostnikov ob izgubah ter ustrezna podpora.

Druge oblike sodelovanja

Staršem predlagamo, da se  udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev.

Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov   v svetu staršev in svetu zavoda.

(Skupno 3.283 obiskov, današnjih obiskov 1)