BONTON V ŠOLI:

 • Imamo spoštljiv odnos do VSEH: smo vljudni, strpni, pozdravljamo, negujemo prijateljske odnose.
 • Učitelje in zaposlene vikamo.
 • Smo prijazni in si prizadevamo za dobro počutje vsakega.
 • Pogovarjamo se zmerno glasno, ne kričimo, ne skačemo v besedo.
 • Po hodnikih hodimo umirjeno, brez tekanja, prerivanja in nasilnega vedenja.
 • Prevzemamo odgovornost za svoje ravnanje in vedenje.
 • Spoštujemo sebe in druge.
 • Oblačimo se primerno.

 

REDOLJUBNOST:

 • K pouku prihajamo točno. Če zamudimo, se vljudno opravičimo in povemo vzrok zamude.
 • V šolo nosimo le šolske in druge dogovorjene stvari, ki so namenjene pouku in drugim dejavnostim, pri tem smo dosledni in ne pozabljamo potrebščin.
 • Skrbimo za urejenost in čistočo v razredu in v drugih prostorih na šoli. Tudi na stranišču počistimo za sabo.
 • Odpadke mečemo v koše – ne v bližino, zbiramo ločeno.
 • S papirjem, vodo, elektriko ravnamo varčno.
 • Po pouku razred pospravimo.
 • Osebnih mobitelov v šoli ne potrebujemo, saj je za urgentne klice vedno na razpolago telefon v tajništvu.

 

SOLIDARNOST:

 • Nudimo pomoč sošolcem in sošolkam, če opazimo, da so v težavah: razred je skupnost!
 • Če je sošolec odsoten, mu posodimo zvezke, da snov prepiše, obiščemo ga in mu izročimo morebitne delovne liste ali obvestila.
 • Skrbimo za lastno varnost in varnost drugih: v šoli in šolskem okolišu je prepovedano kajenje in uživanje prepovedanih substanc ter energetskih pijač, prepovedano je prinašanje nevarnih predmetov v šolo, prepovedano je zapuščanje šole brez soglasja učitelja.
 • Vse težave rešujemo sproti. Če potrebujemo pomoč, se obrnemo na učitelja ali razrednika.
 • Če opazimo učenca, ki se obnaša neprimerno, ga opozorimo, če opozorilo ne zaleže, prosimo za pomoč učitelja.
 • Pri pouku sodelujemo, sledimo navodilom učitelja.
 • Učenci imamo pravico do nemotenega spremljanja pouka. Učenec, ki moti delo sošolcev in učitelja pri pouku, mora zapustiti učilnico in z delom nadaljevati individualno pod nadzorom drugega učitelja.

Dolžnost učencev je kulturno obnašanje in lepo vedenje, dolžnost učiteljev pa je spodbujanje kulturnega obnašanja ter ustrezno ukrepanje v primeru neprimernega ravnanja.

(Skupno 3.674 obiskov, današnjih obiskov 1)