Šolska svetovalna služba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega dela v  šoli: svetuje učencem, učiteljem in staršem, z učitelji in vodstvom šole sodeluje pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Šolsko svetovalno delo na šoli opravljata pedagoginja Tanja Trebec Benedejčič in psihologinja Barbara Skalec Volk.

Med naloge šolske svetovalne službe sodijo:

 • aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno šolo in spremljanje njihovega razvoja,
 • aktivnosti v zvezi s poklicno orientacijo: poklicno svetovanje, individualno svetovanje, testiranje sposobnosti, sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje in srednjimi šolami, vodenje vpisnega postopka, informiranje glede štipendij itd.
 • sodelovanje z učitelji, starši ter zunanjimi institucijami pri reševanju pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev,
 • koordinacija dela in sodelovanje z ZPM, Centrom za socialno delo, Uradom za delo, Zdravstvenim domom, Svetovalnim centrom in drugimi zunanjimi institucijami,
 • koordinacija dela specialne pedagoginje, prostovoljcev, šolske javne delavke,
 • individualna oziroma skupinska pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami,
 • individualna ali skupinska pomoč učencem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učenja,
 • koordiniranje aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci,
 • načrtovanje in izvajanje dejavnosti za odpravo učnih, vzgojnih in socialnih težav;
 • reševanje socialnih problemov učencev (regresirana prehrana, letovanja, učna pomoč, druge oblike socialne pomoči preko projekta Botrstvo),
 • koordinacija, načrtovanje in izvajanje dela z otroki s posebnimi potrebami,
 • organizacija in vodenje roditeljskih sestankov.

Šolski svetovalni delavki nudita pomoč staršem, učencem ali učiteljem, ko naletijo na probleme, ki se odražajo v učni neuspešnosti,  izstopajoči osebnostni ali učni problematiki.

Urnik šolske svetovalne službe je vsak dan od 8. do 14. ure  in  v času mesečnih govorilnih ur.

Na kontaktni telefon (št. 05 73 18 804, št. 05 73 18 808) bosta šolski svetovalni delavka in ravnateljica  odgovarjali in sprejemali pripombe vsak dan med 13. in 14. uro.

SPLETNA UČILNICA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE (prijavite se kot gost)

(Skupno 1.573 obiskov, današnjih obiskov 1)