NAZIV ŠOLE

Šola, javni vzgojno izobraževalni zavod, ki deluje pod imenom: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, Vpisana pri Okrožnem sodišču v Kopru v sodni register: pod št. vložka 1/00323/00.

V sestavo Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača sodita še podružnična šola Senožeče in podružnična šola Vreme.

Ustanovitelj zavoda

Osnovno šolo dr. Bogomirja Magajne Divača je ustanovila Občina Divača z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača z odlokom Občine Divača št. OS 21-3/96, objavljenim v Uradnem listu R Slovenije, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996.

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnateljica (Damijana Gustinčič) in svet zavoda.

Svet zavoda sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Urška Florjančič, Bruno Kocjan, Ivan Kovačič),
  • pet predstavnikov šole (Nives Skuk,  Boris Zadel, Barbara Jazbec, Andreja Perhavec Čok, Danijel Malnar),
  • in trije predstavniki staršev (Špela Gec Rožman, Nataša Volk Trnovšek, Aleš Tominc).

Predsednica sveta zavoda je Nives Skuk, namestnica predsednice pa Špela Gec Rožman.

Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov centralne in podružničnih šol. Na prvem roditeljskem sestanku bodo izpeljane volitve predstavnikov oddelkov v svet staršev. Predstavniki sveta staršev imajo tudi oddelčne namestnike.

Predsednica sveta staršev je Kristina Savić, namestnica pa Vanja Gombač. Mentorica sveta staršev je Barbara Skalec Volk, pomočnica ravnateljice.

Starši lahko svoje predloge, pohvale in pripombe sporočite predstavniku oddelka.

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača deluje kot samostojna in popolna šola, njena sestavna dela sta podružnični šoli Senožeče in Vreme. Zavod opravlja svojo dejavnost na področju šolskega okoliša, ki zajema naslednje kraje:

Barko, Betanjo, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divačo, Dolenjo vas, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče,Gorenje pri Divači, Goriče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče – Pared, Kozjane, Laže, Matavun, Misliče, Mrše, Naklo, Orehek, Podgrad pri Vremah, Potoče, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof in Zavrhek.

Osnovnošolska dejavnost se odvija na osnovni šoli Divača od prvega do devetega razreda in na podružničnih šolah Senožeče in Vreme od prvega do petega razreda.

 

(Skupno 658 obiskov, današnjih obiskov 1)